Biblioteca Comunală Moviliţa

BIBLIOTECA  COMUNALĂ  ‘’ION CREANGĂ’’  MOVILIŢA

Adresa : Str. Ion Creangă, Nr. 55, com Moviliţa, jud. Ialomiţa, C.P. 927180
E-mail: biblioteca_movilita@yahoo.com
Blog: http://bibliotecamovilita.blogspot.com/
Total colecţii (unităţi de bibliotecă): 9911 unități de bibliotecă
Program de funcţionare:

 • Zilnic 8.00 – 16.00
 • Sâmbăta Şi Duminica Închis
Calculatoare :

 • 1 calculator de la primărie
 • 4 calculatoare proiect Biblionet

 

Internet: din octombrie 2010
Biblionet:

 • Inaugurare pe 12 noiembrie 2010
 • În cadrul programului  Biblionet – lumea în biblioteca mea, biblioteca a fost dotată cu patru computere  echipate cu căşti audio şi webcam-uri fiecare, scanner, imprimantă şi videoproiector.
Alte programe, proiecte :

 • Pe lângă proiectele realizate periodic cu şcoala şi grădiniţa cu activităţi specifice bibliotecii: seri de poezie, medalioane literare, lansări de carte, etc. fundaţia World Vision a fost cel mai important partener în proiectele realizate. În anul 2006, primul proiect – înfiinţarea ludotecii şi dotarea acesteia cu calculator, imprimantă color, jocuri, jucării şi mochetă; in anul 2007, alt proiect – înlocuirea geamurilor şi a uşii cu termopane şi zugravire interioară; în anul 2009 – proiect pentru racordarea la internet, calculator si imprimantă noi, mobilier nou; în august 2011 – proiect Clubul Femina,  activităţi care au în principal ca public ţintă femeile casnice din localitate, dotare cu măsuţe, scaune, vitrine noi şi furnituri de birou( consumabile), prevăzute în noul proiect. De asemenea a fost principalul sponsor pentru acţiunile de mai mare amploare desfăşurate(ex:Ziua Bibliotecii – 23 aprilie 2009).
 • În  anul 2010 apare un proiect interesant şi valoros, ce face parte dintr-un Program Naţional şi anume: ‘’Biblionet – lumea în biblioteca mea’’, un parteneriat între IREX, Ministerul Culturii, Fundaţia EOS, ANBPR şi Bibl. Jud. ‘’Ştefan Bănulescu’’ Ialomiţa. În cadrul acestui proiect a luat fiinţă un nou serviciu gratuit: Calculatoare cu Internet pentru Public(C.I.P.) care datorită noii tehnologii pe care o pune la dispoziţia utilizatorilor dezvoltă o nouă gamă de servicii la care aceştia au acces în cadrul bibliotecii comunale.
Alte servicii/dotări :

 • Servicii in bibliotecă: acces liber la raft în vederea împrumutului de carte din orice domeniu, ziare şi reviste tipărite, peste 10 titluri în fiecare an ce pot fi consultate în bibliotecă la libera alegere, lucrări bibliografice, enciclopedii de specialitate, teste şi comentarii pentru elevi, activităţi în cadrul ludotecii, imprimări de materiale, referate din programa şcolară solicitate de elevi,etc.
 • Ca dotare: în cea mai mare parte mobilierul bibliotecii este nou(rafturi, vitrine , scaune, birouri), televizor color, radio casetofon cu CD, imprimantă color, calculator nou, acces la internet gratuit.
 • Biblionet în cadrul C.I.P. ne pune la dispoziţie şi alte servicii: comunicare internet în ţară şi în străinătate, redactare documente, imprimare, scanare, inscripţionare CD/DVD, videoproiecţie, jocuri instructiv-educative INTUITEXT, instruire utilizatori noi. Aceste servicii sunt accesibile datorită celor patru calculatoare dotate cu caşti audio şi cameră web, scanner, imprimantă şi videoproiector ce pot fi utilizate conform Regulamentului C.I.P.
Descriere spaţiu:

 • Biblioteca comunală îşi are locaţia la etajul clădirii în care funcţionează  grădiniţa, cumva în centrul localităţii, având împrejur cele mai importante instituţii. Într-o sală de 78 de mp,  luminoasă şi prietenoasă, fondul de carte de aproape  10000 de volume, organizat conform regulamentelor, este rânduit într-un mobilier nou şi modern cu rafturi mari, clasice , vitrine cu geamuri şi cu etajere pentru diverse expoziţii, rafturi pe colţ şi rafturi mai joase, duble în centrul sălii în jurul unei mese lungi la care patru fotolii asigură confortul unei lecturări placute.  Acest spaţiu din centrul sălii principale are dublu rol: sala de lectură şi ludoteca. În spatele sălii de bibliotecă s-a organizat un depozit de carte, la fel de ordonat, aerisind şi simplificând astfel accesul liber la orice document existent. De aici se poate intra într-o cămăruţă(6 mp) folosită ca un mic depozit. Legatura dintre sala principală de bibliotecă şi camera unde funcţionează serviciul C.I.P.  este făcută printr-un hol lung de peste 40mp pe care îl folosesc ca spaţiu de desfaşurare a diferitelor acţiuni( manifestări culturale, videoproiecţii, concursuri, premiere, etc.). Spaţiul pentru C.I.P. este cam mic dar deja am schiţat un proiect în colaborare cu fundaţia World  Vision pentru extinderea acestuia în hol, dublarea spaţiului şi zugrăvire  şi mobilare corespunzătoare.
Date istorice :

 • Biblioteca comunală a luat fiinţă în anul 1959, an în care Gheorghe Coşereanu, bibliotecar voluntar  începe completarea  primului registru de inventar. Biblioteca funcţiona în incinta căminului cultural ‘’Ion Creangă’’ de la care a preluat şi numele. Fondul de carte existent la acea dată era de 1046 volume iar dotarea bibliotecii era mai mult decât sărăcăcioasă( şase scaune, un tamburel, o masă de scris, un dulap pentru cărţi şi o lampă). Odată cu trecerea timpului biblioteca a fost gestionată de mai multe persoane cu jumătate de normă sau salariate până în anul 1992 când îşi schimbă şi locaţia, la etajul clădirii unde funcţionează grădiniţa. Când am preluat biblioteca, în ianuarie 1993, spaţiul în care funcţiona aceasta era impropriu, sărăcăcios şi ostil. Mergând în timp pâna la zi, am făcut tot felul de lucrări, zugrăviri şi înlocuiri, achiziţii de mobilier şi fond de carte , aşa încât biblioteca de azi poate fi considerată o vitrină a localităţii, ce oferă utilizatorului care îi trece pragul un spaţiu adecvat la cerinţele actuale şi o gamă largă de servicii.
 • Azi biblioteca are aproape 10000 de volume chiar dacă în anul 2006 am donat aproape 1500 de volume bibliotecii nou înfiinţate în satul Rosiori ce aparţinea de comuna Moviliţa şi care a devenit în anul 2004 comună de sine stătătoare. Pe parcursul a 8 ani, până la alegeri, în satul Roşiori am înfiinţat şi a funcţionat cu mult succes o filială a bibliotecii Moviliţa.
Date statistice (2010):

 • Total utilizatori înscrişi (2006 – 2010)   –  883
 • Utilizatori activi în anul 2010  –  374
 •          din care noi înscrişi în anul 2010  – 24
 •          din care vizaţi în anul 2010  – 350
 • Total doc. Difuzate – 15557
 • Vizite la biblioteca –  7426
 • Fond de carte  –  9911
Realizări importante:

 • Toate proiectele realizate în colaborare cu fundaţia World Vision începând cu anul 2006 în urma cărora am facut achiziţie de mobilier, aparatură audio video, jocuri şi jucării pentru ludotecă, înlocuire geamuri şi uşă cu termopane , zugrăvire interioară şi sponsorizări pentru diferite evenimente desfaşurate în bibliotecă. Toate acestea au ajutat considerabil la dotarea şi modernizarea acestei biblioteci.
 • Proiectul  “Biblionet – lumea în biblioteca mea” inaugurat în noiembrie 2010,  în cadrul căreia a luat fiinţă un nou serviciu gratuit: Calculatoare cu Internet pentru Public(C.I.P.), adică: 4 calculatoare conectate la internet cu camere web şi căşti audio pentru fiecare, imprimantă, scanner şi videoproiector în valoare totală de 2844$. Acum sunt disponibile pentru cetăţenii din comunitate: servicii de administraţie, găsirea unui loc de muncă, informaţii din domeniul sănătăţii, servicii bancare, administrarea online a afacerilor, comunicarea cu rudele din străinătate, accesarea fondurilor UE, etc.
 • Realizarea  unei micromonografii a localitaţii Moviliţa în anul 2008 în colaborare cu Valcomeanu Mariana Sorina , absolvent Facultatea de Geografie, Universitatea Bucureşti, lucrare coordonată de conf. univ. dr. Gabriela Manea. Consider ca e o realizare importanta deoarece nu exista o monografie a localitaţii noastre niciunde iar aceasta este o lucrare amplă, bine documentată şi argumentată, pusă la dispoziţia celor ce vor să afle date despre istoricul localităţii. Lucrarea se află expusă în vitrina bibliotecii şi mă mândresc cu ea pentru că am avut şi eu o contribuţie importantă la realizarea ei, datele istorice şi munca mea de cercetare şi cautare de dovezi autentice au stat la baza multor capitole  din această lucrare.
Alte informaţii:

 • Ca şi instituţie biblioteca colaboreză foarte bine cu celelalte instituţii de pe raza localităţii, în special cu şcoala şi gradiniţa realizând împreună activităţi specifice bibliotecii. Ultimii ani au fost benefici pentru biblioteca, asta datorită şi unei bune colaborări  cu consiliul local care a alocat fonduri de la buget pentru achizţii de carte, aparatură audio-video, mobilier, abonamente la ziare şi reviste, etc.  Pe linie profesională  Biblioteca Judeţeană îşi aroga toate drepturile de instruire şi metodologie  pe care le parcurgem ce întregesc şi actualizează pregatirea noastră profesională.

COMUNA MOVILIŢA

Populaţie: 2617 din care Moviliţa – 2365 şi satul Biţina – 252

Primar: Petre Petre

Contact Primărie :

Alte informaţii despre Comuna Moviliţa:

 • Denumirea localităţii provine de la movilele situate de-a lungul drumului celei de-a doua poşte , movile ce ajutau la orientarea poştalioanelor domneşti din vremea lui Alexandru Ioan Cuza. In anul 1841 s-a infiinţat localitatea Moviliţa, în jurul poştalionului cu acelaşi nume. Primele aşezări omeneşti în această zonă erau reprezentate de hanuri domneşti, care asigurau hrană şi cazare călătorilor. Localitatea Moviliţa datorită numărului mic de locuitori, a aparţinut la început de comuna Dridu, dar din 1908 se desprinde de aceasta şi va fi cuprinsă în comuna Chiroiu, pentru ca abia în anul 1926 să fie declarată comună de sine stătătoare.
 • Astăzi  comuna este înfloritoare cu oameni  harnici şi liniştiţi, preocupaţi de ridicarea nivelului de trai, atât  al lor cât şi al întregii comunităţi.  Zona de câmpie constituie un avantaj pentru locuitori, care au ca ocupaţie de bază agricultura, ei fiind cunoscuţi în special pentru practicarea legumiculturii.  Un element de mare atractivitate  pentru orice investitor îl poate constitui producţia de legume.   Acestea sunt livrate proaspete  pe pieţele  Bucureştiului şi nu numai. Ca urmare pe teritoriul localităţii îşi desfaşoară  activitatea  mai multe societăţi agricole dar şi asociaţii/persoane fizice  cu activităţi de comerţ si servicii. Un alt avantaj în dezvoltarea comunei îl constituie poziţionarea acesteia pe DN2, la 42 km de Bucureşti şi 15 km de Urziceni, acesta înlesnind transportul navetiştilor către locurile de muncă. Şi în cadrul localităţii s-au creat locuri de muncă la instituţiile din zonă, respectiv:  primărie, poliţie, dispensarul uman şi veterinar, cabinet stomatologic, C.E.C., oficiul poştal, notariat, etc.  Învăţământul este reprezentat  de o şcoală cu două corpuri, cu săli de clasă, cabinete  şcolare şi o sală de sport dotate la cele mai înalte standarde . Gradiniţa cu cele trei grupe de copii se afla în aceeaşi cladire cu biblioteca comunală.  Pentru activităţile culturale şi recreative funcţionează un cămin cultural, un teren de sport şi o mică bază sportivă. Obiective culturale pot fi considerate  şi Monumentul  Eroilor ridicat în memoria celor cazuţi în cel de-al doilea  război mondial, care se află în faţa sediului poliţiei comunale, precum şi cele doua troiţe din comună dar şi cele doua biserici din Moviliţa . În Biţina biserica a fost construită între anii 1852-1859, e din caărămidă,  un loc special plin de încărcătură spirituală  ce merită  văzut.

BIBLIOTECAR

Nume Prenume: Constatinescu Florica

Date personale :

Anul naşterii:  1964

Studii:

 • Facultatea de Psihologie  Titu Maiorescu
 • Cursuri: – Studii postliceale de biblioteconomie   1995-1996
 •              – Alte cursuri la CCP Buşteni în anii 2000 si 2004
 • Cursuri  Biblionet:
 •              -Tehnolog. inform. şi administrarea calc.cu internet ptr. public în 2010
 •              -Bazele serviciilor noi în  bibliotecă în 2011

Data încadrării la bibliotecă: 1 ianuarie 1993

Alte informaţii:

 • Atunci când mergi la servici cu drag , când îţi găseşti împlinirea în tot ce faci acolo, când oamenii pleacă de lângă tine mulţumiţi, când reuşeşti  să  transformi o desnădejde în speranţă, înseamnă  că  eşti bun în ceea ce faci.  Poate şi cei aproape 20 de ani de experienţă  îşi spun cuvântul,  poate şi pasiunea, abilităţile în comunicare, generozitatea şi tenacitatea, poate toate acestea la un loc creeaza cumva imaginea de profil a bibliotecarului.  Sunt norocoşi cei care se regăsesc  în acest profil…  iar eu sunt un om norocos!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: