Biblioteca Comunală Ciulniţa

BIBLIOTECA COMUNALĂ CIULNIŢA

Adresa : Str. Matei Basarab, nr. 70, Comuna Ciulniţa, Judeţul Ialomiţa
Telefon :  0243/218082; Int. 21
E-mail: bibliotecaciulnita@yahoo.com
Total colecţii (unităţi de bibliotecă):  7680 unități de bibliotecă
Program de funcţionare:

 • Zilnic 8.00 – 12.00 ; 13.00-17.00
 • Sâmbăta şi Duminica Închis
Calculatoare : Dispunem de un calculator pentru public conectat la internet, dar foarte vechi, acesta nefiind de ajuns pentru a satisface necesităţile comunităţii; de multe ori utilizatorii cer permisiunea bibliotecarului de a accesa internetul de la calculatorul aflat in serviciul acestuia
Internet: Există conexiune la Internet din anul 2007 ,a fost printre primele biblioteci comunale care au avut acces la informaţia virtulă .
Biblionet: Biblioteca a fost selectată în Runda a III-a a Programului Biblionet – lumea în biblioteca mea, implementarea acestuia va avea loc în perioada următoare.
Servicii/dotări :

 • împrumut la domiciliu;
 • lectura în bibliotecă;
 • redactarea de documente;
 • printare şi scanare documente;
 • întocmirea unor bibliografii tematice, cv-uri,  referate pe teme din diverse domenii ale cunoaşterii;
 • copiere documente;

Dotări:

 • 2 calculatoare: 1 pentru public, 1 pentru bibliotecar
 • imprimantă multifuncţională;
 • ludoteca (mică secţie de jocuri şi jucării , dar care nu are un spaţiu propriu);
Descriere spaţiu: Biblioteca Comunală Ciulniţa se află în incinta Căminului Cultural din comună.
Date istorice :Din păcate nu se cunoaşte o dată exactă a înfiinţării bibliotecii, deşi m-am străduit să găsesc diferite căi de informare: fie arhiva localităţii, fie accesul la fondurile Direcţiei Judeţene Ialomiţa a Arhivelor Naţionale ale României. Deţin documente (dosar specificaţii intrări sau eliminare documente din bibliotecă, registrul de mişcare a fondurilor) care scot în evidenţă doar activitatea bibliotecii (din anul 1991), după reînfiinţarea bibliotecilor ca instituţii de cultură.Presupun că la înfiinţarea bibliotecii, aceasta a fost populată ca şi fond de carte cu volume transferate ca donaţie de la Raionul Lehliu, deoarece multe documente poartă această ştampilă de identitate.De-a lungul timpului s-au perindat ca bibliotecari, o serie de persoane. Dacă la începuturile activităţii culturale în mediul rural, directorul şcolii era acela care se ocupa  de activitatea căminului cultural şi de cea a  bibliotecii, nefiind remuneraţi, ceilalţi bibliotecari care şi-au desfăşurat activitatea în trecut au fost plătiţi fie cu normă întreagă, fie cu jumătate de normă. Probabil, uşurinţa cu care cei care au ocupat postul de bibliotecar, au venit şi au plecat, biblioteca fiind ca o ”rampă de lansare” spre alte locuri de muncă, mult mai bine retribuite,acesta cred că este unul dintre motivele pentru care nu se poate face  o reconstituire a istoriei bibliotecii din comuna noastră. Nimeni nu a făcut nicio însemnare pentru a avea un punct de plecare în cercetările pe care le-am  întreprins de-a lungul timpului. Oricum încercările nu vor lua sfârşit. Începând cu data de 1 noiembrie 1991 postul de bibliotecar a fost ocupat de actualul bibliotecar.
Date statistice (2011):

 • Utilizatori activi: 112
 • Utilizatori reînscrişi/vizaţi: 23
 • Utilizatori înscrişi: 89
 • Numărul documentelor eliberate: 6908
 • Frecvenţa zilnică: 5695
                                                                                                                                                                               
Realizări importante:

 • Lucrarea monografică: Comuna Ciulniţa – contribuţii monografice (lucrare aflată în stadiu de a fi dată la tipar).Autori: Mihai Ioana, bibliotecar ; Prof. Ganea Emil
 • Selectarea în Runda a III-a a Programului Biblionet – lumea în biblioteca mea
Alte informaţii:

Personalităţi locale:

 • Constantin Panait –scriitor ialomiţean,
 • Mircea Vintilă – compozitor şi interpret de muzică folk,
 • Elena Condrei – editor, scriitor, ziarist.

Deşi Mircea Vintilă şi Elena Condrei nu s-au născut în comuna Ciulniţa, pot fi „adoptaţi” ca fii ai comunei deoarece tatăl cunoscutului interpret este născut pe meleaguri ciulniţene, fiul său petrecându-şi o mare parte a copilăriei aici, aşa cum acesta a afirmat într-un interviu la manifestarea organizată cu prilejul Zilei Bibliotecii. Acelaşi lucru pot afirma şi despre d-na Elena Condrei care a absolvit Şcoala Primară la Ciulniţa şi care păstrează o puternică legătură sufletească cu trecutul său, prin rudele sale  care locuiesc în satul Ciulniţa.

COMUNA CIULNIŢA

Populaţie: 2448 locuitori

Primar: Gheorghe Stelică

Contact Primărie :

Alte informaţii despre Comuna Ciulniţa:Comuna Ciulniţa este aşezată în partea central-sudică a judeţului Ialomiţa, pe paralela de 44º32’ latitudine nordică şi pe meridianul de 27º41’longitudine estică. Vecinii comunei sunt: în vest, comuna Bueşti; în nord-vest, comuna Perieţi;în nord, Municipiul Slobozia, iar în sud, comuna Dragalina (judeţul Călăraşi). Suprafaţa comunei este de 6846 ha.(68,46 km.²)din care: 477 ha.( 4,77 km.²) reprezintă intravilanul iar 6369 ha.( 63,69 km.²) extravilanul.Valea Râului Ialomiţa a constituit o importantă cale de legătură comercială  care ducea spre Oraşul de Floci, cunoscut târg la gura de vărsare a râului Ialomiţei în Dunăre, unde locuitorii îşi vindeau surplusul de produse. În prezent comuna este străbătută de DJ 201 modernizat care îi asigură o legătură rapidă cu reşedinţa judeţului aflată la o distanţă de 4 km. Legătura cu capitala ţării, aflată la 120 de km. şi  cu Litoralul la 160 km., se face şi  prin drumul european  E 60. Din D.J 201 se poate intra în D.N Bucuresti-Constanta (E 60) şi prin localitatea Andrăşeşti. În dreptul satului Ghimpaţi se află o pasarelă pietonală care face legătura satelor Poiana şi Ghimpaţi cu satul Perieti. Relieful este reprezentat de Bărăganul Central al Ialomiţei cu aspect extrem de neted şi foarte monoton alcătuit dintr-un strat de pietrişuri şi nisipuri acoperite cu un strat gros de loess. Principalul element al reliefului este şirul de dune de nisip ce urmăresc malul drept (de sud) al Râului Ialomiţa ,înalt de 55-70 cm.Acest şir de dune coboară brusc spre râul Ialomiţa şi are o lungime de 13 km. pe teritoriul comunei. Coasta dunei este fragmentată de numeroase văi torenţiale, unele active şi în prezent, pe unde se scurg apele pluviale spre Lunca Ialomiţei. Între şirul de dune şi râul Ialomiţa se întinde lunca, când mai îngustă, cînd mai lată şi foarte netedă. Relieful este completat de cursuri părăsite ale Râului Ialomiţa apărute în urma regularizării râului în deceniul VIII al sec.XX. În timpul viiturilor ele sunt umplute cu apă şi se află într-un proces de colmatare. Satele comunei Ciulniţa sunt relativ vechi, majoritatea fiind atestate documentar din a doua jumătate a sec.al XVI-lea. Cea mai veche atestare a unui sat datează din 5 iunie 1550, când printr-un hrisov, domnul Mircea Ciobanu întăreşte lui Truchea şi fraţilor săi ocină la Poiana.  Populaţia comunei este de 2448 locuitori, din care 1233 femei şi 1215 bărbaţi. Din datele pe care le deţinem 90 de  femei au un loc de muncă, iar alte 250 sunt în căutarea unui loc de muncă. Structura populaţiei pe grupe de vârstă şi ocupaţii este următoarea: 0-14 ani, 281;15-18 ani, 109 persoane; 19-40 ani, 852 persoane; 41-60, 658 persoane; peste 60 ani, 548 persoane. Populaţia activă reprezintă un număr de 578 persoane, iar populaţia inactiva  cca. 555 persoane; 22 de persoane sunt beneficiare de indemnizaţie de şomaj. Din din cele mai vechi timpuri şi până în prezent, ocupaţia de bază a locuitorilor comunei a fost agricultura, cu cele două ramuri: cultura plantelor şi creşterea animalelor. În comună sunt  270 de familii  ocupate şi care trăiesc din agricultura de subzistenţă. Un număr de 30 de familii sunt beneficiare ale venitului minim garantat conform legii 416/2001, adică un numar de 62 persoane  din care : 27 femei, 21 bărbaţi şi 14 copii. În comună activează un număr de 7 companii  în domeniu agricol, 18 companii in domeniu alimentație publică (A.F, P.F),1 atelier mecanic. Având în vedere situaţia economică a ţării, faptul că tot mai mulţi agenţi economici îşi încetează activitatea, în ultimii 5 ani tot mai multe persoane au plecat la lucru în străinătate. Majoritatea  au plecat la lucru în ţări precum : Spania – un număr de 35 de persoane, din care 21 femei,14 barbati; Italia – un număr de  38 persoane, din care 29  femei şi 9 bărbaţi; Cipru – un numar de 6 bărbaţi; Germania – un numar de 5 persoane, din care 3 femei, 2 bărbaţi; Anglia – un număr de 3 persoane, din care 2 femei şi un bărbat. Comuna Ciulniţa are 5 sate aparţinătoare (Ciulniţa, Ion Ghica, Ivăneşti, Poiana, Ghimpaţi). În satul Ciulniţa funcţionează 1 şcoală  cu învaţămănt gimnazial. De asemenea în toate satele comunei, cu excepţia satului Ivăneşti, funcţionează o grădiniţă, cea de la Ciulniţa, inaugurată în data de 4.08.2008, putând rivaliza cu o grădiniţă de nivel urban. La nivelul comunei nu  există învăţământ liceal, copiii din comună  frecventând cursurile  liceelor  din oraşul Slobozia, reşedinţa judeţului Ialomita. Pentru deplasarea dus – întors a elevilor autorităţile locale au încheiat o convenţie cu firma locală de transport a Municipiului Slobozia asigurându-le astfel acestora un mijloc de transport sigur si ieftin.Comuna deţine 3 cămine culturale în satele Ciulniţa, Ion Ghica şi Poiana, o bibliotecă comunală şi una şcolară. Ansamblul Folcloric „Izvoraşul” din localitatea Ghimpaţi reprezintă cu cinste comuna noastră la toate manifestările organizate atât la nivel de comună cât şi la nivel judeţean, prin festivalurile de tradiţie organizate de Centrul pentru Conservarea Tradiţiei Populare Ialomiţa.  În memoria celor care au căzut pe câmpul de luptă, în satul Ciulniţa s-a înălţat un monument pe care sunt inscripţionate numele celor care s-au jertfit „pentru eliberarea si apărarea patriei”. Pe raza satului Ghimpaţi există un alt asemenea monument, ridicat în anul 1926. Prin grija profesorului de istorie, Gruia Vişoiu şi cu sprijinul unor sponsori şi a unui proiect cu fonduri europene s-a înfiinţat în localitatea Ghimpaţi „Muzeul Viu de Istorie locală”. În Ghidul Monumentelor Istorice din judeţul Ialomiţa, comuna Ciulniţa figurează cu patru monumente: Casa Elena Bratu şi Casa Chiajna Craiu – sat Poiana, Biserica „ Cuvioasa Paraschiva – sat Ivăneşti, Biserica „sf. Nicolae” – sat Ghimpaţi. Comuna beneficiază de alimentare  centralizată cu apă  şi are în derulare proiecte privind realizarea reţelei de canalizare şi reţelei de distribuţie cu gaze naturale.

BIBLIOTECAR

Nume Prenume: Mihai Ioana

Date personale :

Data naşterii:  18.08.1970

Studii:

 • Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Limba şi Literatura Română, specializarea română-franceză.

Cursuri

 • 1994 – Programul de pregătire Post. Lic. Bazele biblioteconomiei, specialitatea biblioteconomie – CPPC Buşteni
 • 1996 – Programul de consolidare a cunoştinţelor profesionale, specialitatea biblioteconomie- CPPC Buşteni
 • 2005- Programul de perfecţionare Biblioteca publică şi cerinţele de lectură ale comunităţii.
 • Competenţe profesionale dobândite: comunicarea cu utilizatorul; promovarea produselor, serviciilor bibliotecii; perfecţionarea profesională;
 • 2006- Curs iniţiere IT

Training-uri:

 • 2010 – Program de perfecţionare pentru ocupaţia formator (trainer), program susţinut de Fundaţia Romtens, Bucureşti. Competenţe dobândite: pregătirea formării; realizarea activităţilor de formare; aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare; evaluarea participanţilor la formare.
 • în perioada august 2011-aprilie 2012 sunt cursant online la training pentru ocupaţia antrepenor rural, organizat de Siveco România;
 • 2012 – Curs ITLIB – Biblionet

Data încadrării la bibliotecă: 1 noiembrie 1991

Alte informaţii :“Biblioteca este o uşă spre numeroase vieţi”- Sharon Creech

 • membru în Asociaţia “Ajutor Umanitar şi Caritabil Ciulniţa”;
 • voluntar în majoritatea acţiunilor desfăşurate la nivel de comună, îndeosebi acţiuni culturale sociale,sportive etc;
 • membru în Comitetul parohial al Parohiei Ciulniţa;

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: