Biblioteca Comunală Adîncata

BIBLIOTECA COMUNALĂ „ŞTEFAN TĂNASE” ADÎNCATA

Adresa : Comuna Adîncata, Sat Adîncata,Str. Principală Nr.144
E-mail: biblioteca_adincata@yahoo.com

Bloghttp://biblioteca-adancata.blogspot.com/

Total colecţii (unităţi de bibliotecă):  11530 unități de bibliotecă
Program de funcţionare:

 • Luni-Vineri  8:00-12:00; 14:00-18:00
 • Sâmbâtă, Duminic- închis
 • (valabil pânâ la data de  15 sept 2011)
Calculatoare :

 • 4 computere echipate cu camera web şi căsti
 • Imprimantă  alb- negru şi scanner
 • 1 Videoproiector şi 1 ecran de proiecţie
Internet: Da
Biblionet:

 

Astăzi, cea de-a patra fereastă,

Internetul, permite să alegi.El este un bazar distractiv unde poţi găsi de toate, obiecte şi gânduri. Astăzi oamenii nu se mai mulţumesc cu libertatea de a exista, ei vor să beneficieze de luxul de a deţine puterea de a alege, pentru a se desfăta luând singuri decizii asupra  a ceea ce vor să vadă, să audă, să citească sau să mănânce.

Internetul trebuie să ramână acel mod genial de schimburi culturale şi de exprimare care oferă fiecăruia mijlocul de a se îmbogăţi gratuit. Chiar dacă Internetul nu promite nimic, el dă  fiecăruia sentimentul că trăieşte.

Paris, Aprilie 2000

Charl Elie Couture, A patra fereastră

Partenerii la implementarea programului BIBLIONET în  Adîncata

 •  Fundaţia Bill & Melinda Gates
 •  International Research&Exchanges Board (IREX)
 •  Fundaţia EOS-Educating for an Open Society
 •  Asociaţia Naţionala a Bibliotecarilor din Bibliotecilor Publice din România (ANBPR)
 •  Biblioteca Judeţeana Ştefan Bănulescu Ialomiţa
 •  Primăria şi Consiliul Local Adâncata
 •  Biblioteca Ştefan Tănase comuna Adîncata judeţul Ialomiţa

Dotări şi materiale:

 • 4 computere echipate cu camera web şi căsti
 • Imprimantă alb- negru şi scanner
 • 1 Videoproiector şi 1 ecran de proiecţie

Centrul de Informare Biblionet oferă utilizatorului de bibliotecă:

 • Acces gratuit la informaţia de pe Internet;
 • Pachetul  educaţional  Intuitext  de lecţii   interactive pentru disciplinele matematică, biologie,geografie, fizică şi chimie.
 • Comunicarea  gratuită audio—video şi în scris; accesul la cea mai modernă reţea de comunicare virtuală—Skype;
 • Posibilitatea de redactare şi printare de documente Word, Excel,etc.;
 • Inscripţionarea pe suport electronic a informaţiei (CD, DVD, etc) şi scanarea de documente;
 • Sesiuni de instruire pentru utilizatori, organizate la cerere – formator bibliotecarul;
 • Asistenţă IT  oferită de bibliotecar pe tot parcursul utilizării serviciului CIP;
 • Condiţii pentru aplicarea metodei de predare Intel Teach în principal de către cadrele didactice şi elevii Şcolii cu clasele I-VIII  Adîncata, etc.
Programe, proiecte :Proiecte realizate în parteneriat cu Organizaţia non-guvernamentală World Vision, Şcoala cu clasele I-VIII Adîncata şi Biserica Sfânta Treime Adîncata

 • Cercul de teatru în limba română
 • Cercul de teatru în limba engleză
 • Cercul de păpuşari
 • ,,Micii bibliotecari”
 • ,,Dăruieşte şi vei primi”-  lectură la domiciliu oferită de cititori voluntari
 • Cercul literar ,,Ştefan Tănase” -redactarea revistei Fereastra  deschisă
 • Cercul de pictură,, Icoana din sufletul meu
 • Cercul de traducători de limbă engleză

!!! Activitatea cercurilor se desfăşoară în întâlniri săptămânale, după programe flexibile stabilite de comun accord de către instructor şi membrii cercului. Înscrierea la cercuri se realizează în urma unei preselecţii organizate în prima săptămână din luna iulie .

Servicii :

 • Împrumut de carte la domiciliu
 • Lectura la sală
 • Ludoteca
 • Biblionet
 • lectură la domiciliu

Alte dotări:

 • staţie de amplificare sunet
 • 2 boxe
 • 2 microfoane + stative
 • 4 microfoane tip lavalieră
Descriere spaţiu:

 • 1 sală de împrumut, 1 sală de lectură, 1 sală pentru ludotecă (mobilier adaptat la nevoile serviciului, jocuri şi jucării), spaţiu amenajat pentru serviciul Calculatoare cu Internet pentru Public(Biblionet),depozit de carte, grup sanitar interior. Mobilierul este corespunzător  cu cerinţele de funcţionare a instituţiei.
Date istorice :

 • Anul de naştere al Bibliotecii Comunale Adîncata poate fi considerat anul 1961.Fondul de carte a fost constituit dintr-un număr de aproximativ 400 de volume preluate de la Biblioteca Sătească ce funcţiona în incinta şcolii Adîncata şi de a căror gestionare se ocupa, în calitate de bibliotecar voluntar, doamna profesoară de istorie de la acea vreme, Ştefania Alexandrescu.
 • Primul bibliotecar retribuit cu normă întreagă a fost domnişoara Gherghina Bratu.
 • Pentru început, bibliotecii i s-a  atribuit ca spaţiu de funcţionare, o încăpere de aproximativ  6 metri pătraţi, ulterior aceasta fiind folosită drept cabină de proiecţie a filmelor pentru Căminul Cultural, ce se afla la acea vreme în construcţie.
 • După câteva luni, biblioteca a fost mutată într-o casă particulară, proprietar fiind Tudorache Boboc, căruia Primăria îi plătea o chirie de 60 de lei lunar, pentru o cameră de 10 metri pătraţi.
 • Din anul 1966, după terminarea construcţiei anexelor Căminului Cultural, bibliotecii i-a fost destinat un spaţiu de funcţionare de aproximativ 48 de metri pătraţi ce reprezentau suprafaţa unei săli de împrumut care în acelaşi an a fost dotată cu mobilier corespunzător activităţii instituţiei.
 • În 1995 s-a adăugat o sală de lectură care, deşi iniţial avusese destinaţia de club pentru tineret, ulterior fusese propus pentru închiriere ca spaţiu comercial.
 • Fondul de carte a crescut de-a lungul timpului astfel că la sfârşitul anului 1961 era de 1885 volume iar în 1971, acesta ajunsese la 9499 de documente de bibliotecă.
 • În perioada 1961 – 1974, acesta din urmă fiind anul când s-a desfiinţat postul de bibliotecar, nu se poate spune că se făcea achiziţie de carte potrivit cu cerinţele de lectură ale populaţiei deoarece, fondul de carte era completat periodic cu volume primite de la Centrul Raional de Distribuţie de Carte Urziceni, iar conţinutul acestora oglindea orientarea politică comunistă a vremii, astfel că, în
 • 1971 din 9499 volume, 1533 aparţineau clasei 1(autori: Lenin,Marx, Engels) şi 1024, grupei 63, agricultură.
 • Odată cu reînfiinţarea în 1990 a bibliotecii comunale ca instituţie şi implicit a postului de bibliotecar comunal cu normă întreagă, lucrurile au luat o altă turnură.
 • Pentru început s-a făcut o depolitizare a fondului de carte, în 1990 s-au casat 2004 volume având conţinut politic comunist, apoi s-a completat fondul de carte anual, respectând cererile de lectură ale beneficiarilor bibliotecii, având grijă ca fiecare dintre domeniile de activitate să se regăsească în volumele achiziţionate.
 • Primul bibliotecar, domnişoara Bratu Gherghina, un om activ, care şi-a făcut cu pasiune profesia, a urmat cursuri de calificare profesională organizate de Ministerul Culturii în perioada 1962 – 1963.
 • Munca de bibliotecar însemna la acea dată, de la a distribui carte mergând din casă în casă sau a înfiinţa puncte de împrumut, până la a organiza dezbateri politice, recenzii de carte (scriitorul Florian Grecea fiind unul dintre invitaţii bibliotecii), etc.
 • Din documentele aflate în arhiva bibliotecii, reiese că în 1961 biblioteca avea un număr de 172 de cititori, primul cititor fiind doamna Barbu Gherghina, profesor, înscris pe data de 12 ianuarie 1961.
 • Ca urmare a unei politici ce viza o cultură de masă, s-a ajuns ca după doi ani, în 1963, numărul cititorilor să fie 1007, menţinându-se în jurul acestei cifre şi în anii următori, ceea ce însemna că 1 din 4 locuitori ai comunei era cititor al bibliotecii.
 • Această stare de lucruri era pe de o parte consecinţa unui program politic ce impunea sătenilor lectura unor cărţi din domeniul agriculturii şi politicii, dar şi lipsei unor alte surse de informare, care făcea din carte principalul mijloc de informare.
 • Între 1974 – 1990 biblioteca a fost practic închisă, deoarece ea se afla în grija profesorului de istorie de la şcoală, care primea o sumă modică drept indemnizaţie, pentru a efectua lucrări de gestionare a fondului de carte, constând în înregistrarea volumelor primite de la Biblioteca Judeţeană Ialomiţa şi din când în când, retrăgea din rafturi publicaţii ai căror autori intrau în conflict cu autorităţile politice de atunci.
 • Un moment crucial în existenţa bibliotecii l-a constituit Revoluţia din decembrie 1989. În aceste zile oamenii au pătruns în sediul instituţiei şi au luat volumele cunoscute sub titlul „Opere ale lui Nicolae Ceauşescu”, precum şi alte lucrări cu caracter politic şi le-au ars în curtea Căminului Cultural, în semn de protest împotriva regimului comunist.
 • După un an, în martie1990, s-a reînfiinţat postul de bibliotecar comunal, pentru care s-au înscris la concurs un număr de cinci persoane, dintre acestea a fost aleasă doamna Mariana Ştefan.
 • În următorii doi ani, bibliotecarul a urmat cursuri de biblioteconomie, organizate la Centrul de Perfecţionare din Buşteni, de către Ministerul Culturii, managerul cursului fiind domnul profesor Gheorghe Popescu.
 • Ca urmare a acestor cursuri, biblioteca dispune astăzi de personal calificat care a făcut ca ea să capete aspectul unei instituţii ce poate satisface nevoia de informare a comunităţii (cărţile au fost aşezate după criteriile sistematic şi alfabetic, există o evidenţă clară a fondului de carte, etc.).
 • După 1990, numărul cititorilor aparţinând tuturor categoriilor de vârstă şi profesionale, s-a menţinut în jurul cifrei de 330, cifră ce reprezintă aproximativ 10% din populaţia comunei, cultura individuală dobândită prin lectură rămânând baza educaţiei, chiar dacă mass-media sau informaţia computerizată capătă o tot mai mare amploare în viaţa omului modern.
 • Din 1990 până în prezent, bibliotecarul a încercat să creeze o imagine cât mai favorabilă a bibliotecii şi să-i facă simţită prezenţa în viaţa comunităţii locale.
 • Totodată au fost întreţinute relaţii de colaborare cu instituţiile locale – primăria, şcoala şi biserica- oferindu-le sprijin profesional şi primind la rândul său sprijin în desfăşurarea diferitelor acţiuni culturale.
 • Primăria, instituţie ce conduce din punct de vedere administrativ activitatea bibliotecii, a dovedit un interes deosebit pentru această instituţie.
 • Dintre numeroasele acţiuni culturale, organizate începând cu 1990, cea mai importantă poate fi considerată Festivalul Concurs de Poezie „Ştefan Tănase”, care a fost organizat începând cu anul 1994.
 • Festivalul poartă numele poetului patrufrăţean Ştefan Tănase, o personalitate locală, şi îşi propune să depisteze şi să lanseze tinere talente, astfel la cea de-a VI a ediţie s-a acordat premiul „Ştefan Tănase” lui Ionuţ Ban în vârstă de 13 ani, născut la data de 26 ianuarie 1987, din Adîncata.
 • Iată una dintre poeziile sale premiate:

Culorile toamnei

Ne-am prins la tâmple crizanteme,
Din toamnă-n toamnă tot mai albe
Le-am înşirat în diademe
Cu strânsul anilor în salbe.
În ploaia frunzelor se-aude
Orchestra vârstei şi ne-mbie
La un sărut pe ramuri ude
Sub pelerina arămie.
Să batem în divina poartă
În ritmul inimilor noastre
Poate ne urcă şi ne poartă
Vreun înger în strânsuri albastre.
 • La această manifestare, ajunsă o tradiţie, participă personalităţi ale vieţii culturale ialomiţene.
 • De remarcat este faptul că s-a reuşit o reeditare a poeziilor lui Ştefan Tănase într-un volum de versuri cu titlul „Cioplitor în cuvinte”, ca rod al colaborării bibliotecii cu Inspectoratul pentru Cultură Ialomiţa şi sub îngrijirea domnului Şerban Codrin.
 • Fapt remarcabil, poetul Costel Bunoaica, care este şi unul din iniţiatorii acestuia,lansează în cadrul editiei a VIII-a a festivalului, în  anul 2003  volumul de versuri intitulat „Încă o umbră pe inimă”.
 • Pentru Biblioteca Comunală din Adîncata, poate cel mai important an de activitate este anul 1994 când, bibliotecarul, ce dispunea de o pregătire profesională adecvată, a reuşit să aducă instituţia în situaţia de a funcţiona după normele specifice activităţii sale, organizând şi prelucrând fondul de carte, amenajând corespunzător spaţiul bibliotecii şi nu în ultimul rând organizând prima ediţie a Festivalului Concurs de Poezie „Ştefan Tănase”.
 • (extras din Micromonografia  Bibliotecii Ştefan Tănase comuna Adîncata judeţul Ialomiţa)
Date statistice (2010):

Utilizatori activi 419
Utilizatori înscrişi 36
Utilizatori vizaţi 394
Documente difuzate 13640
Frecvenţă/vizite 8619
Centrul de Informare Biblionet- seviciul Calculatoare cu Internet pentru Public
Frecvenţă utilizatori (Biblionet) 2998
Documente accesate (Biblionet) 8994 3 doc/vizită/utilizator
Documente copiate pe hârtie (Biblionet) 560 1 document este considerat aici 1 filă
CD-uri inscripţionate (Biblionet) 40
Sesiuni de instruire  a utilizatorilor (Biblionet) 4/12 ore/16 participanti 1 sesiune a avut durata de 3 ore şi 4 participanţi
Indice de atragere la lectură 13% din populaţia localităţii
Indice de circulaţie a colecţiilor/fondului de carte 118% din fondul de carte
Indice de dotare cu carte3 3,59 volume/locuitor
Indice de frecvenţă anuală 15 vizite/utilizator/an
Indice de frecvenţă zilnică 31 utilizatori/zi*
Indice de lectură 32,55 documente/utilizator
Indice de achiziţie de carte 90  vol/1000 locuitori
Indicatori de performanţă (!!! Nu este inclus şi serviciul CIP- Biblionet)
Indice de atragere la lectură 13% din populaţia localităţii
Indice de circulaţie a colecţiilor/fondului de carte 118% din fondul de carte
Indice de dotare cu carte3 3,59 volume/locuitor
Indice de frecvenţă anuală 15 vizite/utilizator/an
Indice de frecvenţă zilnică 31 utilizatori/zi*
Indice de lectură 32,55 documente/utilizator
Indice de achiziţie de carte 90 vol/1000 locuitori
Realizări importante:

 • 13 ediţii ale Festivalului  judeţean de Poezie Ştefan Tănase, începând cu anul 1990
 • Apariţia volumelor : Cioplitor în cuvinte, 1999, editura Starr Tipp Slobozia – poezie reeditată a poetului Ştefan Tănase cu o prefaţă de Şerban Codrin;  Stare de Graţie: Antologie Lirică, editura Helis, 2005-cuprinde versuri premiate la primele 10 ediţii ale Festivalului Ştefan Tănase ; Întâlnire cu un necunoscut, autor Mariana Prosper Ştefan, editura Triumf, 2006 –volum biografic dedicat  poetului Ştefan Tănase
 • Înfiinţarea serviciului Biblionet în anul 2010
 • Premii obţinute la concursurile judeţene: Premiul I  la concursul de teatru în limba engleză Shakespeare, we love  ediţia a III-a 2010, piesa No Pains, No Gains şi ediţia a IV-a 2011, cu piesa Money Makes The World Go RoundPremiul special pentru piesa de teatru de păpuşi Un pedagog de şcoală nouăPremiul II pentru piesa Lanţul Slăbiciunilor şi Menţiune pentru piesa  Moş Teacă la concursul judeţean ,,În lumea teatrului .
Alte informaţii:

COMUNA ADÎNCATA

Populaţie: 3210 locuitori

Primar: Marin Gheorghe

Contact Primărie :

Alte informaţii despre Comuna Adîncata:

 • ,,În rândurile care urmează vom încerca o reconstituire  cât mai fidelă a trecutului istoric al satului Adîncata[…]. De la început trebuie însă să mărturisim că am întâmpinat mari greutăţi, având în vedere că nimeni până la noi nu a întreprins o astfel de acţiune, iar documentele oficiale sunt puţine sau aproape deloc.În aceste condiţii, lucrarea noastră o bazăm în primul rând pe informaţiile primite de la bătrâni ai satului   aşa încât, dacă în cuprinsul lucrării, se vor strecura unele  inexactităţi, ele trebuie socotite ca inerente […].
 • Înfiriparea satului este pusă pe seama unor păstori oieri din părţile muntelui sau chiar de peste munţi. care purtau turmele spre baltă.Şoseaua de astăzi ,modernizată, ce leagă oraşele Ploieşti şi Urziceni a existat de multă vreme şi se numea Drumul Mare, tocmai datorită faptului că lega regiunile de munte cu cele ale Bărăganului şi ale bălţilor Dunării– Adîncata aflându-se aproximativ la jumătatea acestor distanţe, probabil că aici aceşti păstori oieri poposeau în drumul lor, ba chiar întârziau şi mai multă vreme.[…]
 • Din istoricul bisericii vechi aflăm că la confluenţa celor două râuri, pe la sfârşitul secolului XVII şi începutul secolului XVIII, câţiva călugări, veniţi de la Muntele Athos, construiesc  în apropierea bisericii, pe o movilă, un mic schit. Acest lucru este plauzibil, deoarece terenul din jur, în suprafaţă de aproximativ 50 de hectare, s-a numit până în zilele noastre  Călugăreasca.
 • Mica aşezare ce se înfiinţase în jurul schitului s-a numit  la început Răşani, după numele veşmintelor călugăreşti , rasă.
 • Oficial  însă, acest sat s-a numit Adîncata, fiind aşezat pe un loc  mai jos decât împrejurimile,  şi făcea parte din plasa Cîmpul, judeţul Ialomiţa.
 • Aceste două denumiri au continuat să dăinuiască până la cele de-al doilea război mondial, căci astăzi(1970),numele de Răşani aproape a dispărut cu totul[…]
 • La 1711 când s-a pus piatra de temelie pentru biserica veche, satul Adîncata sau Răşani, se compunea din circa 60-70 de familii. Ele aveau locuinţele îngrămădite în jurul schitului, la vărsarea Cricovului în Prahova.
 • Actuala vatră a satului considerăm că a fost trasată mai târziu căci biserica veche a rămas în marginea de nord-vest a satului, în imediata apropiere a râului Cricov. Existenţa unei şosele centrale cu uliţe laterale largi, simetrice şi perpendiculare pe ea, demonstrează o oarecare pricepere a  celui care a schiţat locul pe care s-a dezvoltat satul nostru de astăzi.
 • Locurile de casă de formă dreptunghiulară şi în mărime de 20-25 de arii sunt dispuse  două câte două de o parte şi de alta a uliţelor. Primele familii au ocupat în  noua vatră a satului  uliţe întregi[…]. Mai târziu oamenii din jumătatea de nord a satului şi-au spus ,, Coteni după singurul cot ce-l face şoseaua principală, iar cei din jumătatea de sud şi-au spus Podeni fiindcă se aflau în  apropierea podului de lemn de peste  râul Prahova.
 • Felul cum a fost concepută iniţial vatra satului nostru a dat posibilitatea dezvoltării aici a unei aşezări frumoase .”
 • (extras din Monografia satului Adîncata, autor prof. Şeremet Alexandru)

BIBLIOTECAR

Această prezentare necesită JavaScript.

Nume Prenume: Ştefan Mariana

Date personale :

Anul naşterii: 1967

Studii:

Absolventă a Facultăţii de limbi şi literaturi străine  din cadrul Universităţii din Bucureşti, promoţia 2004, cu specializarea limbă şi literatură engleză-limbă şi literatură franceză

Cursuri de Biblioteconomie:

 • 1992-Bazele Biblioteconomiei
 • 1995-Dezvoltare Profesională
 • 1996-Consolidarea cunoştinţelor Profesionale
 • 2004-2005 -Biblioteca publică şi cerinţele de lectură ale comunităţii

Cursuri IT- Biblionet:

 • 2000- Iniţiere operare pe calculator
 • 2010- Tehnologia informaţiei şi administrarea calculatoarelor cu internet pentru public în biblioteci
 • 2011-Bazele serviciilor noi de bibliotecă
 • 2010-2011- Intelteac h – Societatea cunoaşterii

Alte Cursuri:

 • 1999-Procesul Democratic şi Educaţia Adulţilorc
 • 2007-Scrierea propunerilor de finanţare pentru Fondurile Structurale
 • 2007-Proiecte Europene în Domeniul Protecţieie Mediului

Data încadrării la bibliotecă: 1 aprilie 1990

Alte informaţii:

 • profesor limba engleză
 • voluntar în cadrul Organizaţiei World Vision
 • membru al Grupului de iniţiativă locala World Vision şi scriitor de proiecte
 • are abilităţi de comunicare în limbile engleză şi franceză
 • autoare a volumului biografic ,, Întâlnire cu un necunoscut” apărut în anul 2006 la editura Triumf în Bucureşti
 • instructor al cercurilor  înfiinţate în cadrul bibliotecii


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: