Monthly Archives: iulie 2012

Deschidere Biblionet la Biblioteca Comunală Scînteia


Joi, 12 Iulie 2012, ora 10.00, Biblioteca Comunala Scînteia a inaugurat serviciul Calculatoare cu Internet pentru Public (CIP ), în prezenta invitatilor de onoare: D-na Mihaela Racovițeanu, director Biblioteca Județeană ,, Ștefan Bănulescu”, coordonator program în județul Ialomiţa; din partea administraţiei locale primarul localitatii, Ilie Goergeta, viceprimarul Filipoiu Iulian; directorul Şcolii Generale Scânteia Badea Vasile; preotul paroh Gheorghe Mirel; consilieri locali, elevi şi alti invitaţi.

Biblioteca Comunală îşi desfășoară activitatea într-un spațiu cald și generos și reprezintă o adevărată carte de vizită pentru comunitatea locală. Odată cu deschiderea acestui centru CIP, biblioteca a câștigat un plus de valoare, introducerea internetului a reprezentat un real interes pentru comunitate .
Această inaugurare vine la 5 luni de la primirea echipamentelor, timp în care acestea au fost deja folosite.
Cuvinte pline de emoție și bucurie au fost rostite de domnul bibliotecar Moise Victoraș, doamna primar Ilie Georgeta, doamna director Mihaela Racovițeanu, domnul director de școală Badea Vasile, preotul paroh Gheorghe Mirel și consilieri locali.
Mulțumim celor care au fost alături de noi la acest eveniment. Prezenta dumnealor a marcat importanța și încrederea pe care o acordă acestei instituții de cultură numită biblioteca.

Moise Victoraş,

Bibliotecar

Biblioteca Comunală Scînteia

Dar de lectură

 Economia Bazată pe Cunoaştere este un proiect strategic de pionierat pentru societatea cunoaşterii din România, conceput şi derulat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi finanţat de Banca Mondială şi de Guvernul României.

Prin acest program, MCSI a dotat 255 de comunităţi din România dezavantajate din punct de vedere al cunoaşterii şi accesului la informaţie cu infrastructură TIC şi acces la Internet de mare viteză. În fiecare comunitate inclusă în acest exerciţiu inovativ a fost dezvoltată o Reţea Electronică a Comunităţii Locale, ce comprimă 4 noduri de importanţă publică locală: Primăria, Şcoala, Biblioteca şi PAPI (Punct de Acces Public la Infomaţie).

Beneficiarii direcţi ai societăţii cunoaşterii reprezintă 1.8 mil locuitori, 20% din populaţia din mediul rural, 8% din populaţia României. Economia Bazată pe Cunoaştere şi-a propus să transforme această categorie vulnerabilă a populaţiei în adevărate surse de educaţie şi informaţie, prin transfer de cunoaştere şi diseminare de bune practici atât la nivel naţional, cât şi internaţional.

În acest an în cadrul proiectului Economia Bazată pe Cunoaştere se derulează programul eCultura care este un program dedicat bibliotecilor orăşeneşti şi comunale din orasele beneficiare de proiectul Economia Bazata pe Cunoaştere.

Printre cei 33 de caştigători ai programului eCultura se află şi oraşul Ţăndărei, jud. Ialomiţa, care prin intermediul Bibliotecii Orăşeneşti ,, I.L.Caragiale” Ţăndărei în parteneriat cu Biblioteca Liceului ,,Paul Georgescu” Ţăndărei, jud. Ialomiţa si Biblioteca Orăşenească Băneasa, jud. Constanţa, au depus şi câştigat proiectul Dar de lectură, proiect ce se derulează în perioada iunie – octombrie 2012.

Proiectul are drept obiectiv pricipal furnizarea de servicii culturale moderne către membrii comunităţii prin derularea unor activităţi care să-i aproprie pe tineri de bibliotecă, sa-i transforme în adevăraţi consumatori de lectură, conştienţi de importanţa lecturii în desăvârşirea personalităţii, de rolul pe care îl ocupă cartea în relaţionarea cu lumea din jur.

Principalele activităţi derulate până acum în cadrul proiectului sunt:

  • ,,Biblioteca, tu şi Internetul” – sesiune de formare a 3 bibliotecari incluşi în proiect, privind folosirea mijloacelor TIC în activitatea specifică de bibliotecă;
  • ,,Dar de lectură – Seară literară – George Bacovia” În cadrul acestei activităţi elevii au încercat să afle cum poate un scriitor să creeze o diferenţă şi ce rol are literatura în cunoaşterea de sine, răspunzând la întrebări, precum: ce sentimente vă trezesc poezia bacoviană, care sunt resursele stilistice prin care poetul Bacovia îşi exprimă viziunea artistică asupra lumii, ce impact a avut Bacovia asupra dezvoltării poeziei interbelice ?….
  •   „Clubul de oratorie şi teatru” constă în punerea în scenă a unor piese de teatru folosind mediul online ca sursă de documentare, prima piesă pusă in scenă de elevii Liceului Teoretic ,, Paul Georgescu” este ,, D’ale carnavalului” de I.L.Caragiale. O mare contribuţie o are bibliotecara de la biblioteca parteneră, Biblioteca Liceului ,, Paul Georgescu”, Ştefan Carmen. Activităţile Clubului se desfăşoară la sediul Bibliotecii Orăşeneşti ,, I.LCaragiale” Ţăndărei.

Tot în cadrul proiectului în lunile august – octombrie vor avea loc cursuri de instruire a utilizatorilor bibliotecii în utilizarea TIC, va mai avea loc şi lansarea unui site care va avea ca scop promovarea servciilor bibliotecilor partenere.

Cecilia David, bibliotecar, Biblioteca Orăşenească ,, I.LCaragiale” Ţăndărei

BIBLIO-VACANŢA la Biblioteca Stelnica

Dragi elevi ,

         Se deschide Biblio-Vacanţa din luna iulie, urmând ca sesiunea să se încheie în septembrie.
        Ne dorim ca acest proiect, să intre în tradiţia bibliotecii, să reuşim ca prin multitudinea şi varietatea de programe pe care le oferim să satisfacă nevoia de cultură şi petrecere a timpului liber a participanţilor.

      BIBLIOTECA „ION GHELU DESTELNICA” , centru cultural şi educativ, are misiunea de a satisface interesele de studiu, lectură, informare, documentare, educare şi recreere ale copiilor şi tinerilor, prin promovarea cunoaşterii. Dispune de peste 9800 volume, exemplare multiple din operele autorilor români şi universali prezenţi în bibliografia şcolară, carte de divertisment pentru copii, un fond de referinţă, , CD-uri, jocuri on-line, jocuri INTUITEXT !
       Pentru că a început vacanţa am conceput pentru utilizatorii elevi un program de vacanţă, după cum urmează:

PROGRAM DE VACANŢĂ

  • LUNI –  ATELIER LITERAR „ Îmi place să citesc!”  –  VIDEO – PROIECŢII şi LECTURĂ
  • MARŢI – VIZIONARE (DESENE ANIMATE, ECRANIZĂRI ROMANE, SCHIŢE)
  • MIERCURI – „VIZITĂM MARILE MUZEE DIN BIBLIOTECĂ!” – tur virtual
  • JOI –   ATELIERE CREATIVE ŞI RECREATIVE „Micii pictori”
  • VINERI – JOCURI RECREATIVE „Învăţăm matematică, geografie, fizică, biologie jucând on–line INTUITEXT!”

         Vă invităm zilnic, de la ora 10.00 la 13.00, la Biblioteca „Ion Ghelu Destelnica, pentru a petrece această vacanţă în mod cât mai plăcut şi educativ.

VĂ  AŞTEPTĂM CU DRAG!

%d blogeri au apreciat: